Image
เข้าสู่เว็บไซต์

"จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากจากทางนั้น" สุภาษิต 22:6