กิจกรรมค่ายนักวิทย์น้อย ครั้งที่ 12

เสื้อค่ายนักวิทย์น้อยครั้งที่ 12

หัวข้อค่าย “รัก(ษ์)ทะเล Save and protect the ocean”

สำหรับปีนี้ค่ายนักวิทย์น้อยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2565
สถานที่จัดค่ายได้แก่
– ภายในโรงเรียน
– ทัศนศึกษาที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
– ทัศนศึกษาที่หาดบางแสน


Solverwp- WordPress Theme and Plugin