ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา รับการอบรม และชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 17-18 สิงหาคม 2565
นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นายศิวพัฒิ สวัสดิชัย และนายเกียรติชัย หาเรือนศรี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin