กิจกรรมทัศนศึกษา “รู้คุณค่าทรัพยากรทางทะเลและการใช้ประโยชน์”

กิจกรรมทัศนศึกษา “รู้คุณค่าทรัพยากรทางทะเลและการใช้ประโยชน์”

กิจกรรมทัศนศึกษา “รู้คุณค่าทรัพยากรทางทะเลและการใช้ประโยชน์” ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา วันที่ 9 ส.ค.2022
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนไปทัศนศึกษาเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ได้เห็นคุณค่าความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล ตามเป้าหมายการจัดกิจกรรมบูรณาการหลักสูตรทะเลและมหาสมุทร

Solverwp- WordPress Theme and Plugin