ยินดีต้อนรับ
  • 00Days
  • 00Hours
  • 00Minutes
  • 00Seconds

ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ SCA 60 Years Anniversary

THE JOURNEY OF GRACE & BLESSING

วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2022
ณ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

ขอเชิญศิษย์เก่าร่วมเฉลิมฉลองและรับพระพรร่วมกัน
ในงานครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

สามมุกสาส์น

กิจกรรมของโรงเรียน

A Christmas Handbell Concert 2022

อีกหนึ่งเดือนเท่านั้น! เริ่มต้นนับถอยหลังสู่คอนเสิร์ตแรกของเรา ในวันที่ 3 ธ.ค.2565 บ่าย 3 โมง ที่ซอคเก้อร์โปร บางนา...

Read More

กิจกรรมทัศนศึกษา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมภู่และน้ำตกซันตาเถร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพานักเรียนไปทัศนศึกษาเดินสำรวจเส้นทางธรรมชาติเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปลูกฝังจิตสำนึกให้ตระหนักถึงคุณค่าทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

Read More

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

กิจกรรมเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา รับการอบรม และชมนิทรรศการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วันที่ 17-18 สิงหาคม 2565นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์...

Read More

กิจกรรม “ดำนาปลูกข้าว”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักเรียนเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีการปลูกข้าว ของคณะเกษตรฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก (RMUTTO)  วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นักเรียนได้รับประสบการณ์ย่ำดินในนา ดำนาปักกล้า...

Read More

Solverwp- WordPress Theme and Plugin