การแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 57

การแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 57 ระหว่าง วันที่ 22 มิถุนายน – 24 มิถุนายน แบ่งเป็น 2 สี คือ สีเหลือง และ สีน้ำเงิน

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Scroll to Top