เชิญร่วมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้า หรือบริการ ในงานฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียน