Year: 2022

นักศึกษาวิชาทหารเข้ารับการฝึกภาคปกติ

เมื่อ 4 ส.ค.65 เวลา 1300 -1630ศฝ.นศท.มทบ.14 ทำการฝึกภาคปกติ นศท. ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศฝ.นศท.มทบ.14 ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าตรง ท่ายกอก ท่าเคารพ ท่าพัก 5 ท่า ท่าหันอยู่กับที่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 2565

กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” 2565  สารวัตรนักเรียนและสภานักเรียน นำจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นสถานศึกษาที่มีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด

รับสมัครนักเรียนใหม่

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 *** รอบสุดท้าย *** ชั้น ป.1- ป.4 หลักสูตร Chinese-English Program ( ทั้งแบบไปกลับและแบบประจำ ) ชั้น ป.5- ป.6 หลักสูตร Mini Chinese-English Program แบบประจำ ชั้น ม.1- ม.6 แบบประจำ สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565**สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 08.45 – 11.00 น.**ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการได้จากภาพด้านล่าง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ไอดี sca.ac.th โทรศัพท์ 081-4329799 , 038-398296

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา-ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานของ ด.ช. เชษฎฐการ ชาอ่อง นักเรียนชั้น ม.3เลขประจำตัว 4643- ธนู คือ ความเฉียบแหลม- บ้าน เสมือนที่พักพิง หรือ หอธรรม- เลข 60 คือ หนังสือ หรือ พระคัมภีร์- สีขาว แสดงถึงความดี ความบริสุทธิ์รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ผลงานของ นายสมศักดิ์ กรณียกิจศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 เลขประจำตัว 387 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ผลงานของ นายคณิศร ธิชากรณ์ นักเรียนชั้น ม.5 เลขประจำตัว 4724 รางวัลรองชนะเลิศ …

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนกร ลอลือเลิศเด็กหญิงชัญญานุช เจษฎาภินันท์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเต็ม 100

Solverwp- WordPress Theme and Plugin