นักธุรกิจ

คุณสุรชัย ชีวพันธุศรี
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท คิวแอนด์คิว โฮลดิ้ง จำกัด
2. สมาชิกวง orchestra คริสตจักรไมตรีจิต (violin/viola/cello)

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. กลุ่มผู้ก่อตั้ง”ชมรมศิษย์เก่าสามมุก”
2. ประธานคนแรกของชมรมศิษย์เก่าสามมุก
3. กลุ่มผู้ก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าสามมุกคริสเตียนวิทยา
4. นายกคนแรกของสมาคมศิษย์เก่าสามมุกคริสเตียนวิทยา

คุณกฤตยา กิตติพล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
อดีตกรรมการผู้บริหาร บริษัท ไทยฮั้วรับเบอร์มหาชน จำกัด
คุณวิรุฬห์ ชีวพันธุศรี
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้บริหารบริษัท คิวแอนด์คิว โฮลดิ้ง จำกัด

คุณสุรศักดิ์ พงษ์ทวีวิรัตน์
อาชีพและตำแหน่ง
ปัจจุบันทำธุรกิจจำหน่ายรองเท้า , อดีตนายกสมาคมรองเท้า
คุณเกียรติชัย มนต์เสรีนุสรณ์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้บริหารบริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) KIAT ผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเคมีภัณฑ์และวัตถุอันตราย

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

ได้ขึ้นปก นิตยสาร Forbes Thailand ฉบับเดือนมิถุนายน 2563

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. ผู้ก่อต้ังและประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มบริษัทจีสตีล หนึ่งในผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และธุรกิจไฟฟ้า โรงแรม อสังหาริมทรัพย์
2. ประธานกิตติมศักด์ิสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
3. นายกกิตติมศักดิ์สมาคมโลหะไทย

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง DATO’PADUKA BAGI DARJAH KEBESARAN JIWA MAHKOTA KELANTAN YANG AMAT MULIA (D.J.M.K.) จากประเทศมาเลเซีย (พ.ศ.๒๕๕๐)
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (พ.ศ.๒๕๔๙)
3. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (พ.ศ.๒๕๔๙)
4. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นอัศวิน THE KNIGHT OF ST. GREGORY THE GREAT ของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ ๒ จากสำนักวาติกัน (พ.ศ.๒๕๓๗)

คุณอุดม ตันติประสงค์ชัย
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
อดีตผู้ก่อตั้งสายการบินโอเรียนท์-วันทูโก สายการบินโลว์คอร์สแห่งแรกของประเทศไทย
คุณวีระ สุริยประภาดิลก
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ตำแหน่ง กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทไทยวิวัฒน์เคหะ จำกัด ธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน และที่พักอาศัย
คุณสุชัย เจนจิรวัฒนา
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. ประธานกรรมการ บริษัทโตโยต้าอินเตอร์ยนต์ชลบุรี(1999)จำกัด
  – สำนักงานใหญ่ ถนนบายพาสชลบุรี
  – สำนักงาน สาขาอ่าวอุดม แหลมฉบัง
2. ประธานกรรมการบริษัท โตโยต้าเมืองชล จำกัด
  – สำนักงานใหญ่ ถนนดอนหัวฬ่อ อมตะนคร
  – สำนักงาน สาขาบ้านบึง

คุณวีระชัย คุณอมรเลิศ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จำกัด

คุณครรชิต วิชชาบุญศิริ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการบริษัท บ้านช้าง กรุ๊ป จำกัด

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. รางวัลผู้แทนจําหน่ายยอดเยี่ยม “ระดับทอง” SCG Authorized Dealer
2. รางวัลผู้แทนจําหน่ายยอดเยี่ยม “ระดับทอง” SCG Authorized Dealer ตลอดระยะเวลา30 ปี
3. รางวัลผู้แทนจําหน่ายยอดเยี่ยมผลิตภัณฑ์คอตโต้ “COTTO TOP RANK AWARDS”

Solverwp- WordPress Theme and Plugin