นักธุรกิจ

คุณสมพงษ์ สถาวร
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทยูโรแทรค จำกัด

มีส่วนในการสนับสนุนสถาบันพระคริสตธรรมหลายแห่งในประเทศไทย

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

สนับสนุนหน่วยงาน
1. บ้านเด็กกำพร้า
2. พันธกิจเรือนจำ
3. คริสตจักรต่าง ๆ
4. ผู้รับใช้
5. องค์กรที่ประกาศข่าวประเสริฐกับนักเรียน
6. โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

โล่รางวัล
1. พ่อดีเด่น
2. นักธุรกิจดีเด่น
3. กรมราชทัณฑ์ (ผู้สนับสนุนเรือนจำโดยผู้แทนจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เป็นผู้ประทานโล่)

คุณสุรเดช เหล่าแสงงาม
อาชีพและตำแหน่ง

ผู้บริหาร หจก. แสงงามอุตสาหกรรม

คุณวันไชย เจียมภักดี
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

บริษัท ศูนย์ฝีกสุนัขไชยภักดิ์ จำกัด

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

ผลงานในภาพยนต์ มะหมาสี่ขาคับ / มอม

คุณชัยพฤกษ์ วิชชาบุญศิริ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้บริหาร บริษัท ยูนิคอนมารีนคอนกรีต จำกัด
คุณพินิจ พิสิฐโภคิณ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิชั่น เท็กซ์ จำกัด

คุณยุทธ เบญจเทพานันท์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
เจ้าของบริษัท ศักดิ์มงคลพร จำกัด ผลิตและจัดจำหน่าย เทียน ธูป ของบวชครบวงจร
คุณบัญชา โอฦารวิริยะกิจ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการบริหารบริษัท (Technical Solution)
คุณกิตติยา เชาว์สุวรรณวิไล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

เจ้าของกิจการ Sirinya Coffee Farm
ผลิตและจัดจำหน่ายกาแฟ

คุณวสวรรธน์ พวงพรศรี
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มบริษัทแป้งมันเอี่ยมบูรพา
EBP GROUP
2. อตีตเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
3. ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. รางวัลพระราชทาน ร.9 กาญจนาภิเษก
2. รางวัลพระราชทาน สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ ลูกกตัญญู 2563

คุณชัยพฤกษ์ วิชชาบุญศิริ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้บริหาร บริษัท ยูนิคอนมารีนคอนกรีต จำกัด
คุณศรินภัสร์ โภคัยจิรพัส
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
จำหน่ายอัญมณี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin