แพทย์

ทพ. จรินทร์ บุษกรเรืองรัตน์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางประกอก 1
นพ. มานะ เอื้ออำนวยชัย
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
แพทย์ประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
นพ. สมชัย ภิญโญพรพานิชย์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาลัยมหิดล

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

อดีตอธิบดี กระทรวงสาธารณะสุข

นพ. สุชาติ จิระกุลชัยรัตน์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ทันตแพทย์เกษียณ
นพ. นาวี อนุชาติบุตร
อาชีพและตำแหน่ง

ศัลยแพทย์ทางด้านกระดูกและข้อ

พล.ต.นพ. นิวัฒน์ บุญยืน
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
นพ. เสถียร ธรรมทวีธิกุล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ศัลยแพทย์

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

เคยเป็นเจ้าของไข้ มอส ปฏิภาณ นักร้อง นักแสดง

นพ. วันชัย กู้ชิงชัย
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
จักษุแพทย์
นพ. วิสิทธ์ สุภัครพงษ์กุล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
แพทย์ประจำโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ภก.เดชา ศรีชลวัฒนา
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
เภสัชกร
ทพ. จรัญ บุณกรเรืองรัตน์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ทันตแพทย์ประจำโรงพยาบาลบางปะกอก 9
นสพ. วิโรจน์ จูรานุกูล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อ๊อคต้า เมมโมเรียล จำกัด
คุณสุธี ชีวพันธ์
อาชีพและตำแหน่ง

1. อดีตนักกายภาพบำบัดและครู ปัจจุบันเกษียณ
2. อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

นพ.วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

เป็นข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยังคงปฏิบัติงานเป็นอาจารย์พิเศษ ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์นายแพทย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สายวิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อปีพ.ศ. 2520 โดยได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย และได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระบรมขนกาธิเบศรฯ รัชกาลที่ 9
2. หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2557-61
3. ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสสริยาภรณ์สูงสุดชั้นสายสะพาย ได้แก่ มหาวชิรมงกุฎ และ ประถมาภรณ์ช้างเผือก

ทพ. ราเชน เพียรพนาเวช
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ทันตแพทย์

Solverwp- WordPress Theme and Plugin