วิศวกร

คุณสมเกียรติ โอภาสเกียรติกุล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

หัวหน้าส่วนวิศวกรรม โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. วศบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
2. คริสเตียนศึกษา (หลักสูตรปริญญาโททางไกล) โรงเรียนพระคริสตธรรมกรุงเทพ
3. ปัจจุบันผู้ปกครอง คริสตจักรชีวิตใหม่บางบัวทอง

คุณสมหวัง เดชวิริยะตานนท์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

มัณฑนากร และ วิศวกรภายในเครื่องบิน
บริษัท การบินไทย มหาชน จำกัด

อ.วิโรจน์ เทศน์สาลี
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. สถานปนิก หจก. DESIGN POIESIS
2. อาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสถาปัตยกรรม(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
3. ผู้ปกครองคริสตจักรอิมมานูเอล

คุณกรานต์ กิตติพล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยแมคเอสทีอาร์ จำกัด สาขากระบี่
2. กรรมการ บริษัท ไทยฮั้วระยองยางพารา จำกัด จังหวัดระยอง
3. กรรมการ บริษัท 168 เทรลเลอร์ทรานสปอร์ต จำกัด จังหวัดสงขลา
4. กรรมการ บริษัท กีรญาดา จำกัด (โรงแรมกระบี่ซีลีนลอฟท์) จังหวัดกระบี่
5. กรรมการ บริษัท ซีรีนธารา จำกัด (ซีรีนธารารีสอร์ท) จังหวัดกระบี่
6. เจ้าของธุรกิจอพาร์ทเมนต์กีรติญาดา กรุงเทพมหานคร

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

สนับสนุนกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดกระบี่ตั้งแต่ปีพ.ศ 2543 จนถึงปัจจุบัน

คุณฐิติพงศ์ พูลบุญโรจน์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
วิศวกรไฟฟ้า
ดร. ธีรภัทร์ พิมพ์ตะวงศ์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

วิศวชีวการแพทย์ ทำงานที่ประเทศเกาหลี

Solverwp- WordPress Theme and Plugin