อื่นๆ

คุณนพดล จิรบุญดิลก
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
เลขาธิการสมาคมคนพิการ
คุณจรูญศักดิ์ เฮ้งตระกูล
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
นักการเงิน การธนาคาร
คุณวรารัตน์ เลิศคชลักษณ์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
เปิดโรงเรียนสอนดนตรีชื่อ โรงเรียนดนตรีวรารัตน์ เป็นอาจารย์สอนเปียโน
คุณสุวิทย์ ศรีรุ่งเรืองกิจ
อาชีพและตำแหน่ง

อดีตนักบาสทีมชาติไทย รางวัลเหรียญทอง

คุณสมโชค สิทธิ์ภานุวงค์
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

1. เกษตรกร
2. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. รางวัลคนดีศรีเมืองชล สาขาผู้นำท้องที่ ปี พ.ศ. 2548
2. รางวัลผู้นำเขียวขจีดีเด่นระดับจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2549
3. รางวัลกำนันยอดเยี่ยมจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2549
4. รางวัลกำนันดีเด่นชั้นที่ 2 ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2551
5. รางวัลผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ.2556

คุณลลนา อุดมพรวศิน
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน

ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงิน
(Investment consultant license)

เกียรติประวัติที่ได้รับรางวัล

1. คุณวุฒิที่ปรึกษาการเงินสากล MDRT ปี 2018-2020
2. ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ปี 2019 (TNQA)

คุณชนินทร์ เฟื่องฟูดำรงชัย
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
บาริสต้า
คุณพิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
นักร้องและนักแสดง
คุณชัยยุทธ
อาชีพและตำแหน่งปัจจุบัน
ช่างภาพ

Solverwp- WordPress Theme and Plugin