ประกาศ

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

คณะกรรมการจัดงานครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา-ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ผลงานของ ด.ช. เชษฎฐการ ชาอ่อง นักเรียนชั้น ม.3เลขประจำตัว 4643- ธนู คือ ความเฉียบแหลม- บ้าน เสมือนที่พักพิง หรือ หอธรรม- เลข 60 คือ หนังสือ หรือ พระคัมภีร์- สีขาว แสดงถึงความดี ความบริสุทธิ์รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ผลงานของ นายสมศักดิ์ กรณียกิจศิษย์เก่า รุ่นที่ 8 เลขประจำตัว 387 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ผลงานของ นายคณิศร ธิชากรณ์ นักเรียนชั้น ม.5 เลขประจำตัว 4724 รางวัลรองชนะเลิศ …

ประกาศผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา Read More »

Solverwp- WordPress Theme and Plugin