ติดต่อเรา

เวลาทำการ

8:00-17:00 น.

ช่องทางการติดต่อ

081-4329799

Officer@sca.ac.th

ที่อยู่

166 ถนนบางแสน-อ่างศิลา ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

Visit US

SAMMUK CHRISTIAN ACADEMY

166 Bangsane-Angsila Road Sansuk Muang Chonburi

 

📱| 081-4329799
📠 | 038-398-316
📧 | officer@sca.ac.th

Solverwp- WordPress Theme and Plugin