• กิจกรรมประกาศจากคณะ CCI มหาวิทยาลัยพายัพ

ผลงานนักเรียน

  • ขอแสดงความยินดีกับนายพิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ

ศิษย์เก่าสามมุกฯ

ปฏิทินโรงเรียน

Sammuk Christian Academy