ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมพิเศษ

ปฏิทินวันหยุดและกิจกรรมพิเศษ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564   ปฏิทินภาษาไทย School Calendar for 2nd Semester, School Year 2021          English

Read more

วิธีลงทะเบียนเข้าห้องเรียน Online

วิธีลงทะเบียนเข้าห้องเรียน Online ในครั้งแรก  เริ่มเรียนออนไลน์ปีการศึกษา 2564 วันที่ 7-11 มิถุนายน 2564หากยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ห้องเรียนกรุณาแจ้งทางธุรการโดยด่วน โทร 081-4329799 หรือ 038-398296 Google Classroom บน Smart Phone Google Classroom

Read more

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

ชั้นที่เปิดรับสมัคร           นักเรียนไป-กลับ หรือประจำ      ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 4 หลักสูตร Chinese-English Program           นักเรียนประจำ               

Read more

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 => แจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนวันที่ 9 พฤษภาคม 2020 => ประชุมผู้ปกครองผ่าน Zoomวันที่ 1-10 พฤษภาคม 2020 => เลือกสายวิชาสำหรับนักเรียน ม.1, ม.4และนักเรียนใหม่ในชั้น ม.

Read more

วันหยุดของเด็กๆ กับบอร์ดเกม โดยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 28-2-2019 ฝึกการคิดแก้ไขปัญหากัน

วันหยุดของเด็กๆ กับบอร์ดเกม โดยกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ 28-2-2019 ฝึกการคิดแก้ไขปัญหากัน

Read more

ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ 2018

  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561  โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ณ หอธรรมโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 14.30 -16.00 น. ในหัวข้อ “พ่อหลวงในดวงใจ Always on my mind “

Read more
Loading...