กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อ วันที่ 07 ก.ค. 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.6 และ รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.14  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาคลองบางโปรง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ร่วมกับ ทม.แสนสุข ทม.อ่างศิลา ชุด รส.มทบ.14

Read more

การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 อาจารย์พิรุณ ทรงจักรแก้ว ผู้จัดการ และอาจารย์มณฑิชา ปาวสานต์ ผู้อำนวยการ  ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ณ พัทยาดอลฟินเวิลด์ (โลมาโชว์พัทยา) โดยในการประชุมครั้งนี้โรงเรียนสามมุกคริสเตียนได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัล O-net

Read more

การแสดงการขับร้องเพลงประสานเสียง

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2018 คณะนักร้องเพลงประสานเสียงจาก Lee University America ได้มาทำการแสดง การขับร้องเพลงประสานเสียงให้กับคณะครูและนักเรียนได้รับชม ซึ่งในเวลา 16:30 น. ทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนทำกิจกรรมพบปะพูดคุยกับทีมอย่างใกล้ชิด และเวลา 19:00 น. จึงมีการแสดงดังกล่าว ดูภาพเพิ่มเติม

Read more

การอบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ

ตัวแทนคณะครูเข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษาสู่อาชีพ ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา และ 23-24 มีนาคม 2561 สำหรับครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา จัดโดย คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี   

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 14

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นายประชา เตรัตน์ ได้กรุณามอบหมายให้ นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 14 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เพื่อให้การศึกษาเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง การตรวจสอบการเลือกตั้งและการทุจริต กระบวนการสร้างจิตสำนึกพลเมือง และการเผยแพร่สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

Read more

ภาพบรรยากาศการอบรมการพัฒนาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

บรรยากาศการอบรม “การพัฒนาจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา” ทุกท่าน

Read more

กิจกรรมคริสต์มาสมอบรัก

ตัวแทนครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมคริสมาสมอบรักที่โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ จังหวัดชลบุรี  ได้แบ่งปันเรื่องราวความรักของพระเจ้า ในช่วงเทศกาลคริสตมาส พาเด็กเล่นเกม สอนเด็กๆร้องเพลงคริสตมาส และโชว์การแสดงเรื่องราวการบังเกิดของพระเยซู  

Read more

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยภายในสถานศึกษา

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยภายในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ด้านอัคคีภัย ให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นได้ ทั้งนี้ นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง การอพยพผู้บาดเจ็บไปยังพื้นที่ที่กำหนดในสถานการณ์จำลอง โดย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแสนสุข

Read more
Loading...