เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อสมัครเรียน นศท. ปี1 และรายงานตัว ชั้นปีที่ 2 และ 3

สมัครเรียน นศท.(รด.) รด.1 (รับที่โรงเรียนสามมุกฯ ผู้ปกครองต้องเซ็นเอกสาร) รูปถ่ายขนาด 3×4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษา หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 1รูป หลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 หรือเทียบเท่า สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้สมัคร และบิดามารดา คนละ1ฉบับ โดยมีเจ้าบ้าน

Read more

กำหนดการเข้าค่ายภาคสนาม นศท.ปี2 และปี3

   แจ้งกำหนดการเข้าค่ายภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย-หญิง) และชั้นปีที่ 3 (ชาย) ดังนี้ ปี 3 (ชาย) เข้าค่ายผลัดที 4 วันที่ 21-25 มกราคม 2560 ปี 2

Read more

แจ้งเตรียมเอกสารนำปลดของ นศท.ปี3

แจ้งนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ทุกนายให้เตรียมหลักฐานเพื่อนำปลด (นำปลดวันที่ 27ตุลาคม2559) มีดังนี้ • สด.9 ตัวจริง 1 ฉบับ และสำเนา 3 ฉบับ • สำเนาทะเบียนบ้าน (ตัวเอง) 3 ฉบับ • สำเนาบัตรประชาชน

Read more

การรับตรวจ “ศูนย์ฝึกแข็งขันสถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดี่ยวกัน”

โดยคณะชุดตรวจมาตรฐานการปฏิบัติตามโครงการ “ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดี่ยวกัน”   

Read more

เพิ่มเติม กำหนดการเรียนชดเชยของ นศท.

แจ้งกำหนดการเรียนชดเชยของนักศึกษาวิชาทหารทั้ง 3 ชั้นปี ในช่วงบ่ายของวันที่ 26,27,28 และ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12:45 น. ถึง 17:00 น. จะมีการเรียนชดเชยล่วงหน้าของเดือนตุลาคม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ยกเว้นวันอังคารที่

Read more
Loading...