การแข่งขันวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 23 ผลการแข่งขันนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้ ชนะเลิศการแข่งขัน “เรือขนส่งจำลองบังคับวิทยุ ระดับมัธยมปลาย” ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันคือ นาย นนทกร ภู่บุญ นาย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน

การแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตร เงินรางวัล 6,000 บาท ของรางวัลมูลค่า 2,000 บาท 2 รางวัล)

Read more

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Logo Quiz ASEAN

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Logo Quiz ASEAN ทีมที่1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมที่2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

Read more

ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่66

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ได้รับรางวัลทุกคน และเป็นกำลังใจสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ด้วยเช่นกัน ที่ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ทำการฝึกซ้อมอย่างดี

Read more

การแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน

การแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน (การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท โดย เครือไทยออยล์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

Read more

การแข่งขันการทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียนเพื่อการสื่อสาร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมและได้รับรางวัล ในการแข่งขันการทดสอบทักษะการใช้ภาษาในกลุ่มอาเซียนเพื่อการสื่อสาร โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 31 สิงหาคม2559

Read more

การแข่งขันตอบปัญหาในสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน

การแข่งขันตอบปัญหาในสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ครั้งที่ 22 ระดับจังหวัด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดย สโมสรไลออนส์ จังหวัดชลบุรี ได้รางวัลที่ 2 ระดับ ม.ต้น  ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ด.ญ.มนัญญาภรณ์ โชติรัตนากร  ชั้น ม.2/2 ด.ญ.คูฬฤดี ทินโสม

Read more

การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฏหมาย

การแข่งขันตอบปัญหาด้านกฏหมาย ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนจากโรงเรียนสามมุกคริสเตียนได้ลำดับที่ 3 จากโรงเรียนที่เข้าร่วม  45 โรงเรียน ตัวแทนที่เข้าร่วมได้แก่ นาย อภิชาต ฉวีวรรณชล นางสาวกรวีร์ ชีวพันธ์

Read more

การแข่งขันวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์

การแข่งขันวิเคราะห์ทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ (การออกแบบผลิตภันฑ์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท การแข่งขันทางวิชาการวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างวันที่  29 สิงหาคม-2 กันยายน 2559 ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน นายธรรมรัตน์ ศรีธรรม  ชั้น ม.6/2 นางสาววิภาวี

Read more
Loading...