โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

💙💛 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 💛💙✨ ชั้น ป.1- ป.2 หลักสูตร Chinese-English Program ( ทั้งแบบไปกลับและแบบประจำ )✨ ชั้น ป.4-ม.6 แบบประจำ🌞 พัฒนาระเบียบวินัยและการดูแลตนเอง🌞 ภาษาจีนเข้มข้น ภาษาอังกฤษเข้มแข็ง 🌿  รอบมีนาคม สมัครตั้งแต่วันนี้ – วันพุธที่

Read more

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบเมษายน) ประจำปีการศึกษา2562  ดาวน์โหลด ใบสมัครเรียน (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more
Loading...