ประกาศผลสอบเข้านักเรียนใหม่ (รอบ มีนาคม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบเข้า โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา วันที่ 21 มีนาคม 2563 ( สอบออนไลน์ )

Read more

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

💙💛 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 💛💙✨ ชั้น ป.1- ป.2 หลักสูตร Chinese-English Program ( ทั้งแบบไปกลับและแบบประจำ )✨ ชั้น ป.4-ม.6 แบบประจำ🌞 พัฒนาระเบียบวินัยและการดูแลตนเอง🌞 ภาษาจีนเข้มข้น ภาษาอังกฤษเข้มแข็ง 🌿 สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน

Read more

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบเมษายน) ประจำปีการศึกษา2562  ดาวน์โหลด ใบสมัครเรียน (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more
Loading...