ประกาศผลสอบเข้านักเรียนใหม่ (รอบ มีนาคม)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกการสอบเข้า โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา วันที่ 21 มีนาคม 2563 ( สอบออนไลน์ )

Read more

รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ (รอบเมษายน) ประจำปีการศึกษา2562  ดาวน์โหลด ใบสมัครเรียน (นักเรียนใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562 

Read more
Loading...