กำหนดการเข้าค่ายภาคสนาม นศท.ปี2 และปี3

   แจ้งกำหนดการเข้าค่ายภาคสนามของ นศท.ชั้นปีที่ 2 (ชาย-หญิง) และชั้นปีที่ 3 (ชาย) ดังนี้

ปี 3 (ชาย) เข้าค่ายผลัดที 4 วันที่ 21-25 มกราคม 2560

ปี 2 (หญิง) เข้าค่ายผลัดที่ 2 วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

ปี 2 (ชาย) เข้าค่ายผลัดที่ 4 วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

img_2263 img_2248img_2264img_2249