ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Logo Quiz ASEAN

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน Logo Quiz ASEAN

ทีมที่1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทีมที่2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา

Loading...