ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน

การแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รางวัลชนะเลิศ (เกียรติบัตร เงินรางวัล 6,000 บาท ของรางวัลมูลค่า 2,000 บาท 2 รางวัล)

Loading...