แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2560 และการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร

ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร

– ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 นักศึกษาวิชาทหารยังมีการเรียนการฝึกตามปกติ และโรงเรียนยังมีบริการรถรับ-ส่งเหมือนเดิม ออกเดินทางจากโรงเรียนเวลา12:00น. และกลับเวลาประมาณ 17:00น.

– หากผู้ปกครองที่รับนักเรียนกลับบ้านไม่สะดวกมาส่งนักเรียนที่โรงเรียนสามารถพานักเรียนไปเรียนที่ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.14 ด้วยตนเองในวันและเวลาดังกล่าว

– นักศึกษาวิชาทหารจะมีการเรียนและฝึกอีกครั้งในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (เปิดภาคเรียน)

แผนที่ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.14

https://maps.app.goo.gl/hw7a3s4ZGWqeMDMp2

ภาพประกอบ ที่มา: www.pixabay.com