ประกาศผลสอบเข้านักเรียนใหม่ (รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561)

ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองและนักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
ในการสอบเข้า รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

 

Photo Credit :https://pixabay.com/en/children-book-dear-pa-asia-1822474/