โครงการปรับปรุงอาคารเรียนหลังที่ 1

ขออภัยในความไม่สะดวก ขณะนี้ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ให้ผู้รับเหมาดำเนินการปรับปรุงและซ่อมบำรุงอาคารเรียนหลังที่ 1 ในส่วนของผนังอาคารชั้น1 ได้ทำการทุบและรื้อถอนเพื่อก่อผนังขึ้นใหม่ให้มีความคงทนแข็งแรงและสวยงามมากขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและไม่เป็นการรบกวนเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน ขอความร่วมมือ ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง งดเข้าไปในบริเวณพื้นที่เขตก่อสร้างเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้น จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ 

 

Featured image credit by :https://pixabay.com/photo-3286466/

Loading...