กิจกรรมรำลึกวันอีสเตอร์

กิจกรรมรำลึกวันอีสเตอร์ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี
วันอีสเตอร์จริงๆ นั้นจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งตรงกับช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าใจความหมายของวันอิสเตอร์จึงจัดขึ้นในช่วงเดือน มิถุนายน

ดูภาพทั้งหมด

Featured image Credit https://pixabay.com/photo-3111303/