“ฟ้าวววเดี่ยว เฟี้ยวหมู่” Summer Camp 2018

“ฟ้าวววเดี่ยว เฟี้ยวหมู่” Summer Camp 2018 “ติดสนิทกับพระเจ้า และเป็นเพื่อนฝ่ายจิตวิญญาณ”

มาอีกแล้วกับปีนี้ ค่ายที่น้องๆอนุชนไมตรีจิตรอคอยยยยเฮียเจ้ อยากจะชวนน้องๆชอขิบ(9-12ปี) และ ตงขิบ(13-16ปี) ไป Summer Camp กันในวันที่ 13 – 17 เมษายน 2018

 สถานที่: โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ค่าสมัคร: 1,000 บาทเท่านั้น วิทยากรค่าย: เฮียกิดไจ๋ (ชอขิบ) เฮียเที้ยง (ตงขิบ) 

 เปิดรับสมัคร: 11,18 มีนาคม 2018
ปฐมนิเทศค่าย: 8 เมษายน 2018
ระลึกค่าย: 22 เมษายน 2018 
Loading...