ขอแสดงความยินดีกับ นายพิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ GIE

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายพิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ

ได้รับ Certificates ที่ Heber Springs Highschool District America

ในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน GIE

 

Loading...