กิจกรรมสานสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์จัดขึ้นเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องให้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน

เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียนประจำ โดยมีกิจกรรมสัมพันธ์ กิจกรรมกลางแจ้ง และสันทนาการต่างๆ

ดูภาพทั้งหมด

Loading...