การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 อาจารย์พิรุณ ทรงจักรแก้ว ผู้จัดการ และอาจารย์มณฑิชา ปาวสานต์ ผู้อำนวยการ  ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ณ พัทยาดอลฟินเวิลด์ (โลมาโชว์พัทยา)

โดยในการประชุมครั้งนี้โรงเรียนสามมุกคริสเตียนได้รับรางวัล 3 รางวัล ได้แก่
1) รางวัล O-net ม3 สูงสุด เป็น อันดับที่ 5 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี (ปีการศึกษา 2560)
2)รางวัล O-net ม6 สูงสุด เป็น อันดับที่ 5 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดชลบุรี (ปีการศึกษา 2560)
3) รางวัล O-net ม.6 เฉลี่ย 5 รายวิชา สูงสุดเป็นอันดับที่ 228 จาก 400 อันดับแรกของประเทศ (ปีการศึกษา 2559)

Loading...