การประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2018 อาจารย์พิรุณ ทรงจักรแก้ว ผู้จัดการ และอาจารย์มณฑิชา ปาวสานต์ ผู้อำนวยการ  ได้เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี ณ พัทยาดอลฟินเวิลด์ (โลมาโชว์พัทยา)

โดยในการประชุมครั้งนี้โรงเรียนสามมุกคริสเตียนได้รับรางวัล 2 รางวัล ได้แก่
1) รางวัล O-net ม3 สูงสุด 5 อันดับของจังหวัด
2) รางวัล O-net เฉลี่ย 5 รายวิชา สูงสุด 400 อันดับแรกของประเทศ ได้ – อันดับ 5 ของจังหวัด