กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เมื่อ วันที่ 07 ก.ค. 2561 ตัวแทนนักเรียนชั้น ม.6 และ รด.จิตอาสา ศฝ.นศท.มทบ.14  เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาคลองบางโปรง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ร่วมกับ ทม.แสนสุข ทม.อ่างศิลา ชุด รส.มทบ.14 กำลังพลจาก พัน สอ.12 สอ.รฝ. องค์กรและชุมชนต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยมีนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นประธานในพิธี ณ ลานวัดบางเป้ง

Loading...