จัดโครงการบริการสังคม สอนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน อายุ 5-7 ปี (“English – Chinese Languages for Kids”) >>ฟรี<<

ปิดการรับสมัคร ขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยาจัดโครงการบริการสังคม สอนภาษาอังกฤษ – ภาษาจีน “English – Chinese Languages for Kids” สำหรับเด็กอายุ 5 – 7 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับนักเรียนไม่เกิน 20 คน) เรียนทุกบ่ายวันเสาร์ เวลา 13.30-16.00 น.

ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2018 – กุมภาพันธ์ 2019 เรียนรู้ภาษาแบบสนุกสนาน ฝึกสื่อสาร อ่าน เขียน และกิจกรรม เรียนภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เรียนการพูด การฟังภาษาจีน เสริมกิจกรรมการร้องเพลง และเกมการเรียนรู้ภาษาจีน
Loading...