การแข่งขันวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ปีที่ 23 ผลการแข่งขันนักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

ชนะเลิศการแข่งขัน “เรือขนส่งจำลองบังคับวิทยุ ระดับมัธยมปลาย” ได้รับเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล 3,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันคือ

  1. นาย นนทกร ภู่บุญ
  2. นาย ฤทธานุภาพ หวังนิรันดร์กุล
  3. นาย รชานนท์ ภิญโญธนกุศล
  4. นาย วิธวิทย์ ตั้งวิริยะวรกุล

รองชนะเลิศอันดับ 3 “การแข่งขันตอบปัญหาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน” ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันคือ

  1. นาย ไมเคิล แซ่เติน
  2. นาย ตะลันต์ นามวงศ์กา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 “การแข่งขันการสร้างเครื่องยิงลูกเทนนิสจากไม้ยูคา (ยิงตรงเป้า)” ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท ผู้เข้าแข่งขันคือ

  1. นาย ภาณุมาศ สว่างสาลี
  2. นาย อรัญธรรพ์ กล้าตลุมบอน
  3. นาย ฤทธานุภาพ หวังนิรันดร์กุล
  4. นาย รชานนท์ ภิญโญธนกุศล

Loading...