ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคม ศิษย์เก่าโรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา บางแสน ชลบุรี กิจกรรมแนะแนวอาชีพน้องๆ นักเรียน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2018
และกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ
ในวันที่ 2 ธันวาคม 2018
ศิษย์เก่าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง
สามารถลงชื่อสมัครได้ที่แบบฟอร์มนี้ค่ะ https://goo.gl/forms/09ze4UcM4k7FYrpB2 
แล้วพบกันทีโรงเรียนนะคะ

Loading...