ประมวลภาพกิจกรรมวันพ่อ 2018

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา ได้จัดกิจกรรมวันพ่อ ณ หอธรรมโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 14.30 -16.00 น.
ในหัวข้อ “พ่อหลวงในดวงใจ Always on my mind “

รวมภาพกิจกรรม 

https://photos.app.goo.gl/tTJjbvmiBbqYZ1DN6

 

การขับร้องเพลงประกอบวีดีทัศน์ พระราชาผู้ทรงธรรม โดยนางสาวปพิชญา คณะรินทร์

การแสดงเต้นประกอบเพลง รอยเท้าพ่อ โดย นักเรียนชั้น ป.4 และ ป.5

การเล่านิทานคุณธรรม โดย ด.ญ.พัชรพร ไตรรักษ์ นักเรียนระดับประถมศึกษา ได้รับเหรียญทองในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน

การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ Oh i say โดย นายนวสิทธิ์ มิตตะโก นายพิสิฐพล เอกพงศ์พิสิฐ และ บรรเลงเปียโน โดย นายตะลันต์ นามวงศ์กา

Loading...