กิจกรรมร่วมกับ GB & YMB Singapore

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 หน่วยงาน ยุวสตรียาตรา และ ยุวมานพ ประเทศไทย
( The Girls’ Brigade  and  The  Young Men’s Brigade Thailand )
ได้นำทีมงานจากประเทศสิงคโปร์ เข้ามาร่วมกิจกรรมกับนักเรียนจำนวน ๑๗ คน 
โดยในคาบเรียนที่ 3-4 ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชั้น ป.4-6
และในคาบเรียนที่ 6-7 ทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนชั้น ม.4-6

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  :  https://photos.app.goo.gl/fMzDyMH5PNvGEPrF6

GB&YMB Thailand website :  http://www.forlife.or.th/html/GB&YMB/home.htm

 

Loading...