กำหนดการเปิดภาคเรียนที่1/2562

♡ เตรียมเสื้อผ้าและเครื่องใช้ให้พร้อม แล้วพบกันนะครับ ☺ ♡

・นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 – ม.6

เข้าโรงเรียนวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

รายงานตัวเข้าโรงเรียนเวลา 13.00น.

*ประชุมผู้ปกครองเวลา 14.00น.*

・ นักเรียนชั้น ป.4 – ป.6 และ ม.2 – ม.3

เข้าโรงเรียนวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562

รายงานตัวเข้าโรงเรียนเวลา 13.00น.

*ประชุมผู้ปกครองเวลา 14.00น.*

・ นักเรียนชั้น ป.1

เริ่มเรียนวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

Loading...