รวมค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562

ค่าใช้จ่าย นศท. ตลอดปีการศึกษา 2562  
(รวมค่ารถเดินทาง และซักรีด )

  1. ชั้นปีที่ 1 เป็นเงิน 5,500.00 บาท 
  2. ชั้นปีที่ 2 เป็นเงิน 4,500.00 บาท 
  3. ชั้นปีที่ 3 เป็นเงิน 3,500.00 บาท 

หมายเหตุ ไม่รวมค่าเบี้ยเลี้ยง ครั้งละ 50 บาท และตัวผม ครั้งละ 20 บาท
หักผ่านเบี้ยเลี้ยง (เรียนจำนวน 20 ครั้ง)

รายละเอียด

Loading...