โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

💙💛 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 💛💙
✨ ชั้น ป.1- ป.2 หลักสูตร Chinese-English Program ( ทั้งแบบไปกลับและแบบประจำ )
✨ ชั้น ป.4-ม.6 แบบประจำ
🌞 พัฒนาระเบียบวินัยและการดูแลตนเอง
🌞 ภาษาจีนเข้มข้น ภาษาอังกฤษเข้มแข็ง

🌿 รอบพฤศจิกายน สมัครตั้งแต่วันนี้ – 27 พ.ย. 62
สอบคัดเลือก 30 พ.ย. 62

Loading...