โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

💙💛 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 💛💙
✨ ชั้น ป.1- ป.2 หลักสูตร Chinese-English Program ( ทั้งแบบไปกลับและแบบประจำ )
✨ ชั้น ป.4-ม.6 แบบประจำ
🌞 พัฒนาระเบียบวินัยและการดูแลตนเอง
🌞 ภาษาจีนเข้มข้น ภาษาอังกฤษเข้มแข็ง


🌿 สอบคัดเลือก วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2563  เวลา 09.00 – 11.00 น.

ดาวน์โหลดใบสมัคร


Loading...