กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 => แจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2020 => ประชุมผู้ปกครองผ่าน Zoom
วันที่ 1-10 พฤษภาคม 2020 => เลือกสายวิชาสำหรับนักเรียน ม.1, ม.4
และนักเรียนใหม่ในชั้น ม. 2, ม.3, ม.5
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2020 =>ขยายเวลาการชำระค่าเทอม
วันที่ 16-20 พฤษภาคม 2020 =>นักเรียนเข้า Line group หรือ Facebook group
ห้องประจำชั้น

วันที่ 20 พฤษภาคม 2020 => จัดส่งสมุด-หนังสือทางพัสดุ (สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงินแล้ว)
วันที่ 20 พฤษภาคม 2020 =>แจ้ง User name และ Password
การเข้าห้องเรียน Online (สำหรับผู้ปกครองที่ชำระเงินแล้ว)
วันที่ 1 มิถุนายน 2020 นักเรียนเริ่มเรียนแบบ Online
(ทดสอบระบบ และปรับพื้นฐานความรู้ของนักเรียน)
วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เรียน Online ตามประกาศกระทรวงฯ

Loading...