เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

꒰เปิดรับสมัคร ꒱
นักเรียนประถมศึกษาตอนต้นหลักสูตร CEP
Chinese English Program
และนักเรียนชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาแบบประจำ ( ป.1 – ม.6 )
สอบคัดเลือกแบบออนไลน์ – หลังจากผู้ปกครองกรอกใบสมัครและเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว 
รบกวนส่งเอกสารมาทางไลน์ sca.ac.th ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 
หรือโทรแจ้งที่เบอร์โทรศัพท์ 081-4329799 , 038-398296
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...