เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

꒰เปิดรับสมัคร ꒱
นักเรียนประถมศึกษาตอนต้นหลักสูตร CEP
Chinese English Program
และนักเรียนชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาแบบประจำ ( ป.1 – ม.6 )
สอบวัดความรู้วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ( สอบออนไลน์ ) 
 
 
Loading...