เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2565

ชั้นที่เปิดรับสมัคร

          นักเรียนไป-กลับ หรือประจำ      ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 4 หลักสูตร Chinese-English Program

          นักเรียนประจำ                           ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 หลักสูตร Mini Chinese-English Program

                                                             ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

กำหนดการรับสมัคร และการสอบคัดเลือก

การรับใบสมัคร       ดาวน์โหลดใบสมัคร และระเบียบการ หรือ ขอรับที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา

ดาวน์โหลด  แบบฟอร์มใบสมัคร 2565

ดาวน์โหลด  ระเบียบการสมัครเรียน

เวลารับสมัคร       วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564 – วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

                            (หากส่งใบสมัครทางจดหมาย กรุณาส่งภายในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564)

วันสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  เวลา 09.00 – 11.00 น.

                            สถานที่  อาคารกิจกรรมนักเรียน โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา   

ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนเดิมมาเข้าสอบ

(อาจปรับเปลี่ยนเป็นสอบ Online หากสถานการณ์ Covid-19 ไม่ดีขึ้น)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loading...