การแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน

IMG_0100

การแข่งขันตอบปัญหาพลังงาน (การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

โดย เครือไทยออยล์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา

ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
นายตะลันต์ นามวงศ์กา  ชั้น ม.4/2
นายอคเซแลนดร้า วระชินา  ชั้น ม.5/2