กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยภายในสถานศึกษา

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยภายในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้ด้านอัคคีภัย ให้สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และการเอาตัวรอดเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นได้

ทั้งนี้ นักเรียน ครู และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง การอพยพผู้บาดเจ็บไปยังพื้นที่ที่กำหนดในสถานการณ์จำลอง

โดย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลแสนสุข

IMG_8855 IMG_8858 IMG_8865 IMG_8867 IMG_8877 IMG_8880 IMG_8885 IMG_8888 IMG_8891 IMG_8894 IMG_8897 IMG_8902 IMG_8906 IMG_8907 IMG_8910 IMG_8916 IMG_8920

Loading...