เพิ่มเติม กำหนดการเรียนชดเชยของ นศท.

แจ้งกำหนดการเรียนชดเชยของนักศึกษาวิชาทหารทั้ง 3 ชั้นปี

  • ในช่วงบ่ายของวันที่ 26,27,28 และ 29 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 12:45 น. ถึง 17:00 น. จะมีการเรียนชดเชยล่วงหน้าของเดือนตุลาคม ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14
  • ยกเว้นวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 ฝึกที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ส่วนคนที่รับการตรวจ (ตัวแทนปี 3) ฝึกที่ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 ตามปกติ
  • และในวันที่ 29 กันยายน 2559 นักศึกษาวิชาทหารจะเดินทางกลับมาถึงโรงเรียนประมาณ 17:30น.
    ผู้ปกครองสามารถมารับนักเรียนได้ในเวลาดังกล่าว

หมายเหตุ มีรถบัสรับ-ส่ง นักศึกษาวิชาทหาร  เดินทางเวลา 12:00 และกลับ 17:00น.