ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรม ครั้งที่66

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ได้รับรางวัลทุกคน และเป็นกำลังใจสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้ด้วยเช่นกัน ที่ได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันที่ได้ทำการฝึกซ้อมอย่างดี

%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87
%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b5

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7
%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9e%e0%b8%a3
%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b9%84%e0%b8%9c%e0%b9%88

%e0%b9%80%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%9e%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b9%8c-%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b8%b4%e0%b8%87

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9e%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99

%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c

%e0%b8%ad%e0%b8%b1%e0%b8%88%e0%b8%89%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c

%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1

%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%99
%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a2

Loading...