ติดต่อ / สอบถาม

โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
ที่อยู่: 166 ถ.บางแสน-อ่างศิลา ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
โทร. 038-398296,  038-748910
มือถือ: 081-4329799 และ 096-8804287
แฟกซ์: 038-398-316
อีเมล์: officer@sca.ac.th
เว็บไซต์: www.sca.ac.th
Facebook :www.facebook.com/SammukChristianAcademy

แผนที่โรงเรียน