นักเรียนไป-กลับ

นักเรียนไปกลับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 หลักสูตร CEP

นักเรียนเข้าโรงเรียน   เวลา 7.30 – 7.50 น.
นักเรียนกลับบ้าน        เวลา 16.00 – 16.15 น.
สอนเสริมพิเศษ           เวลา 16.15 – 16.50 น. เดือนละ 1,500 บาท รับนักเรียนกลับบ้านไม่เกิน 17.15 น.

**การดูแลพิเศษหลังเลิกเรียน  หลังเวลา 17.15 น. ชั่วโมงละ 100 บาท**

รายละเอียดเครื่องแต่งกายตามแบบโรงเรียน (ผู้ชาย)

1.ทรงผมนักเรียนชาย  
ให้ตัดทรงนักเรียนหรือรองทรงสูงเท่านั้น ด้านบนยาวประมาณ 5 ซม.ห้ามไว้จอน ไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่ครีมหรือใช้สเปรย์แต่งผมทุกชนิด  ไม่อนุญาตให้ย้อมผมเป็นสีอื่น ไม่อนุญาตให้นักเรียนโกนผมหรือตัดผม Skin head หรือ กันแต่งผมเป็นลวดลาย ตัดทรงผมตามแฟชั่นอื่นๆ (เช่น เปิดข้าง เป็นต้น)

2.ชุดเครื่องแบบนักเรียนชาย

เสื้อนักเรียน
ใช้เสื้อเชิ้ตผ้าขาวเกลี้ยง มีกระเป๋าติดบนหน้าอกด้านซ้ายมือ เหนือกระเป๋าปักชื่อ – นามสกุลของนักเรียน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดย อกขวาปักอักษรย่อของโรงเรียน ส.ค.ว. และเลขประจำตัวนักเรียน โดยใช้ด้ายไหมสีแดงสด เวลาสวมใส่ต้องติดกระดุมเสื้อตั้งแต่เม็ดที่ 2 จากคอลงมาทุกเม็ด

กางเกงนักเรียน ใช้ผ้าสีดำสนิท (ไม่ใช้ผ้ายีนส์หรือผ้ามัน) มีจีบด้านหน้าข้างละ 2 จีบขนาดพอดีไม่คับและสั้นเกินไปโดยมีความยาววัดจากใต้สะดือไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว และมีความยาวเสมอเข่าหรือเหนือเข่าได้ไม่เกิน 2 นิ้ว และมีความกว้างเมื่อดึงแล้วห่างจากขาไม่เกิน
3 นิ้ว  กระเป๋าข้างตรง

เข็มขัดนักเรียน เป็นแบบหนังสีดำไม่มีลวดลายใดๆ หัวเข็มขัดสีเงินชนิดมีที่กลัดอันเดียว ปลายเข็มขัดเป็นรูปมน ไม่ควรสั้นกว่า 5 นิ้ว

ถุงเท้านักเรียน เป็นแบบขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย และมีความยาวเหนือตาตุ่มไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว
(อนุโลมให้ใช้ถุงเท้าที่มีพื้นดำหรือเทาได้)

รองเท้านักเรียน เป็นแบบผ้าใบหรือหนังสีดำล้วนไม่มีลวดลาย

ชุดลูกเสือ ให้แต่งตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี

หมายเหตุ : การแต่งกายด้วยชุดนักเรียน ให้สวมเสื้อและสอดชายเสื้อเข้าไว้ในกางเกงนักเรียนให้ตึง ดูเรียบร้อยจนสามารถมองเห็นเข็มขัดได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งเส้น ไม่ใส่รองเท้าแล้วเหยียบส้นและไม่ใส่กางเกงหลวมเกือบหลุด (โหลดต่ำ)

3.ชุดพละ        

เสื้อพละ ใช้ตามแบบของโรงเรียน หน้าอกด้านซ้ายปักชื่อ-สกุลของนักเรียน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อกด้านขวาปักเลขประจำตัว ปักด้วยด้ายสีแดง

กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดำสนิทไม่มีลวดลาย

ถุงเท้า ให้ใช้แบบเดียวกับชุดนักเรียน

รองเท้า ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย

4.เสื้อ Let’s Speaking English

เสื้อ Let’s Speaking English ใช้ตามแบบของโรงเรียน หน้าอกด้านขวาปักเลขประจำตัว ด้านบน และปักชื่อ-สกุลของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ด้านล่าง ปักด้วยด้ายสีแดง

กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดำสนิทไม่มีลวดลาย

5.เสื้อ GB/ YMB

เสื้อ GB/ YMB  ใช้ตามแบบของโรงเรียน หน้าอกด้านซ้ายปักชื่อ-สกุลของนักเรียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อกด้านขวาปักเลขประจำตัว ปักด้วยด้ายสีแดง

กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดำสนิทไม่มีลวดลาย

หมายเหตุ: การแต่งกายด้วยชุดพละ เสื้อ Let’s Speaking English และ เสื้อ GB/ YMB ให้นักเรียนสอดชายเสื้อเข้าไว้ในกางเกงวอร์มขายาวให้ตึงดูเรียบร้อย ใส่ถุงเท้า และรองเท้าผ้าใบสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ให้เรียบร้อยไม่เหยียบส้นรองเท้า

รายละเอียดเครื่องแต่งกายตามแบบโรงเรียน (ผู้หญิง)

1.ทรงผมนักเรียนหญิง
ให้ไว้ผมยาวได้แต่ต้องรวบหรือถักเปียให้เรียบร้อยทุกครั้งเมื่อเข้าโรงเรียน   รัดยาง และผูกโบว์ไม่มีลวดลาย ให้ใช้โบว์สีดำ สีขาว
สีกรมท่า สีแดงเลือดหมู สีน้ำตาลเข้มติดกิ๊บให้เรียบร้อย ไม่ให้ผมปรกใบหน้า  ไม่อนุญาตให้นักเรียนดัด ย้อม ซอย สไลด์ ต่อผม สวมวิกผม ตามแฟชั่น หรือใส่ครีมหรือฉีดสเปรย์แต่งผม

2.ชุดเครื่องแบบนักเรียนหญิง

เสื้อนักเรียน ใช้ผ้าเชิ้ตขาวเกลี้ยงไม่บางเกินไป คอฮาวาย ปล่อยชายเสื้อตัวเสื้อยาวเลยเอวประมาณ 12 ซม. มีกระเป๋าเสื้อทรงสี่เหลี่ยม ติดด้านขวาของชายเสื้อ ที่อกเสื้อด้านขวาปักอักษรย่อของโรงเรียน “ส.ค.ว.” และเลขประจำตัวนักเรียนที่อกเสื้อด้านซ้ายให้ปัก ชื่อ-นามสกุลของนักเรียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยใช้ด้ายไหมสีแดงสด  ผูกคอด้วยผ้าสีแดงเลือดหมูชายสามเหลี่ยม ตามแบบของโรงเรียน

กระโปรงนักเรียน ใช้ผ้าหน้ากว้างสีแดงเลือดหมูไม่มีลวดลาย แบบธรรมดา ด้านหน้าและด้านหลังพับเป็นจีบข้างละ 3 จีบ หันจีบออกด้านนอกไม่ต้องเย็บทับจีบเว้นระยะความกว้างตรงกลางพองาม ยาวคลุมเข่าประมาณ 10 ซม. 

ถุงเท้านักเรียน เป็นแบบสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย และมีความยาวเหนือตาตุ่มไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว
(อนุโลมให้ใช้ถุงเท้าที่มีพื้นดำหรือเทาได้)

รองเท้านักเรียน เป็นแบบรองเท้าหนังสีดำหุ้มส้น หุ้มปลายเท้า หัวมนมีสายรัดบนหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 3 ซม.

ชุดเนตรนารี  ให้แต่งตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารี

หมายเหตุ :  การแต่งกายด้วยชุดนักเรียนให้สวมเสื้อและปล่อยชายเสื้อให้คลุมขอบกระโปรงและกระโปรงต้องยาวคลุมเข่าประมาณ 10 ซม. ไม่พับขอบกระโปรงเพื่อให้ดูสั้น

3.ชุดพละ       

เสื้อพละ ใช้ตามแบบของโรงเรียน หน้าอกด้านซ้ายปักชื่อ-สกุลของนักเรียน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อกด้านขวาปักเลขประจำตัว ปักด้วยด้ายสีแดง

กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดำสนิทไม่มีลวดลาย

ถุงเท้า ให้ใช้แบบเดียวกับชุดนักเรียน

รองเท้า ให้ใช้รองเท้าผ้าใบสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย

4.เสื้อ Let’s Speaking English

เสื้อ Let’s Speaking English ใช้ตามแบบของโรงเรียน หน้าอกด้านขวาปักเลข ประจำตัว ด้านบน และปักชื่อ-สกุลของนักเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ด้านล่าง ปักด้วยด้ายสีแดง

กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดำสนิทไม่มีลวดลาย

5.เสื้อ GB/ YMB

เสื้อ GB/ YMB  ใช้ตามแบบของโรงเรียน หน้าอกด้านซ้ายปักชื่อ-สกุลของนักเรียนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อกด้านขวาปักเลขประจำตัว ปักด้วยด้ายสีแดง

กางเกง เป็นกางเกงวอร์มขายาวสีดำสนิทไม่มีลวดลาย

หมายเหตุ: การแต่งกายด้วยชุดพละ เสื้อ Let’s Speaking English และ เสื้อ GB/ YMB ให้นักเรียนสอดชายเสื้อเข้าไว้ในกางเกงวอร์มขายาวให้ตึงดูเรียบร้อย ใส่ถุงเท้า และรองเท้าผ้าใบสีขาวเกลี้ยงไม่มีลวดลาย ให้เรียบร้อยไม่เหยียบส้นรองเท้า

 

 

Loading...