เพลงโรงเรียน

1. สามมุกคริสเตียนวิทยาสถานศึกษาตระการ เราร่วมจิตรักสมัครสมานร้องเพลงสุขสำราญ แดดเช้าแจ่มจ้ายามสนธยาลมพัดพาชื่นใจ งดงามทิวเขาท้องฟ้าทุ่งนาสรรเสริญพระยิ่งใหญ่ เหล่าคริสเตียนสถาปนาไว้บนศิลาดำรู ถือภาษิตรับใช้พระคริสต์ทั้งรักมวลมิตรศัตรู

2. เราทั้งหญิงชายตั้งจิตมุ่งหมายมั่นคงในสัจจา สุจริตรับใช้พระคริสต์เจ้าทุกวันทุกเวลา เราต่างรับใช้ปวงชนทั่วไปมุ่งสร้างจิตเสรี รักมนุษยธรรมร่วมใจอำนวยด้วยความสามัคคี องค์พระเจ้าทรงเมตตานำพาชีวีประทานพร จึงได้พำนักเล่าเรียนสุขสันต์ชั่วนิรันดร

Loading...